Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên đào tạo (Eco248 Global)

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary 12,000,000 - 15,000,000 VND
Industry Maintenance, Retail / Wholesale, Sales / Business Development, Customer Service, Household / Personal Care, Entry Level / Internship, Advertising / PR / Communications, Executive management, TV / Newspaper / Editors, Marketing, Online Marketing, Consulting
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

*VỊ TRÍ NÀY TUYỂN DỤNG CHO ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN ECO248 GLOBAL CỦA TẬP ĐOÀN

1. Mô tả công việc

- Thực hiện công tác quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Eco248:
- Đầu mối phối hợp với các đơn vị trong việc lên kế hoạch tổ chức thực hiện đào tạo và trình phê duyệt chương trình đào tạo cụ thể;
- Đánh giá chất lượng/hiệu quả sau đào tạo;
- Thực hiện công tác thanh toán các chi phí liên quan đến khóa đào tạo;
- Thực hiện báo cáo tổng kết khóa đào tạo và đề xuất cải tiến chương trình đào tạo, nghiên cứu chất lượng đào tạo;
- Cập nhật, lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu đào tạo theo quy định;
- Quản lý phòng đào tạo, trang thiết bị về đào tạo;
- Tổ chức thực hiện và phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi thi;
- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sát hạch chuyên môn nghiệp vụ của CBNV trong toàn hệ thống;
- Tham gia xây dựng, phát triển văn hóa Eco248

2. Thời gian làm việc:

8h30 -17h30 từ thứ 2 - thứ 7 (làm 2 t7 trong tháng)

3. Địa điểm làm việc: Tòa nhà Asuva số 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

 

Job Requirement

- Có laptop cá nhân

- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực đào tạo hội thảo đào tạo Máy lọc nước
- Tin học văn phòng: Thành thạo.
- Am hiểu kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
- Hiểu biết các quy định nội bộ về công tác nhân sự, Pháp luật Lao động, hệ thống và các hoạt động nghiệp vụ đào tạo
- Ứng viên có tư duy hướng tới khách hàng, đổi mới mỗi ngày và cam kết vượt trội trong công việc
- Kỹ năng:
+) Chú trọng xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân;
+) Thực hiện tốt công việc một cách chủ động;
+) Giao tiếp tốt, tạo dựng, phát triển các mối quan hệ và được sự tin tưởng trong các mối quan hệ;
+) Làm việc nhóm một cách tích cực và hiệu quả
+) Đề xuất sáng kiến cải tiến công việc
+) Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng

People also viewed

Karofi HoldingNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.