Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO (Eco248 Global - Thu nhập 12 -15tr)

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 5 Years
Salary 12,000,000 - 15,000,000 VND
Industry Customer Service, Human Resources, Advertising / PR / Communications, Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 02/11/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

**VỊ TRÍ NÀY TUYỂN DỤNG CHO MỘT ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN**

* Giảng dạy
- Phát triển nội dung đào tạo các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, trực tiếp giảng dạy cho các vị trí từ nhân viên đến quản lý sơ cấp.
- Xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu, giáo trình giảng dạy.
- Quan sát, theo dõi hoạt động áp dụng sau đào tạo của học viên đồng thời thực hiện đào tạo lại những điểm yếu khi cần thiết.
* Quản trị công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực
- Làm việc cùng trưởng các phòng ban, đơn vị nhằm xây dựng các chương trình đào tạo phát triển năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
- Tổ chức các chương trình đào tạo phát triển năng lực giảng viên tại nội bộ cho đội ngũ quản lý, chuyên gia.
- Quản lý chất lượng đội ngũ giảng viên nội bộ thông qua việc thường xuyên tham dự đào tạo, quan sát, đánh giá và đưa kế hoạch cải thiện chất lượng.
* Phát triển đội ngũ kế cận
- Quản trị đào tạo đội ngũ kế cận trong toàn tập đoàn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: lập kế hoạch đào tạo, triển khai, theo dõi, thành lập hội đồng đánh giá và báo cáo kết quả đào tạo của từng ứng viên…
- Làm việc trực tiếp với CBQL, ứng viên vị trí kế cận nhằm xây dựng mục tiêu học tập trong quá trình đào tạo đảm bảo học viên có cơ hội thực hành trong vai trò mới.
* Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

Job Requirement

- Có laptop cá nhân

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, có từ 1-2 năm ở vị trí Chuyên viên đào tạo/ Giảng viên kỹ năng mềm
- Kỹ năng giảng dạy, viết giáo trình đào tạo, phân tích, triển khai và đánh giá nhu cầu đào tạo
- Kỹ năng phân tích đánh giá và thiết kế tài liệu, bài giảng
- Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng hỗ trợ trong công việc
- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy kỹ năng mềm cho đối tượng trưởng nhóm/ giám sát trở xuống hoặc kinh nghiệm xây dựng và quản lý hệ thống quản lý năng lực
- Sáng tạo năng động, mong muốn tham gia hoạt động đào tạo và phát triển con người

People also viewed

Karofi HoldingNetwork

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.